Teatersjefer ved Den Nationale Scene

Stillingstittelen og betegnelsen "teatersjef" ble ikke brukt før 1890. Kunstnerisk ledelse før dette var artistisk leder el. sceneinstruktør. Fra 1876 til 1890 var disse John Grieg, Gunnar Heiberg, Henrik Jæger og Otto Valseth.

1876 - 1890

John Grieg
Gunnar Heiberg
Henrik Jæger
Otto Valseth

1890-1895:

Johan Irgens-Hansen
1895-1898:
Olaf Hanson
1899-1900:
Hans Aanerud
1900-1905:
Gustav Thomassen
1905-1907:
Anton Heiberg
1908-1909:
Olaf Hanson
1910-1924:
Ludvigh Bergh
01.10.1924-25.08.1925:
Christian Sandal
1925-1931:
Thomas Thomassen
1931-1934:
Karl Bergmann
1934-1939:
Hans-Jacob Nilsen
1939-1946:
Egil Hjorth-Jenssen
1946-1948:
Stein Bugge
1948-1952:
Georg Løkkeberg
1952-1961:
Per Schwab
1961-1963:
Bjarne Andersen
1963-1967:
Gisle Straume
1967-1976:
Knut Thomassen
1976-1982:
Sven Henning
1982-1986:
Kjetil Bang-Hansen
1986-1996:
Tom Remlov
1996-1997:
Ketil Egge
01.01.97-31.12.97:
Aksel-Otto Bull
01.01.98-01.03.98:
Lars Arrhed
01.03.98-01.08.01:
Bentein Baardson
01.08.01 - 31.12.2007:
Morten Borgersen
 01.01.2008 - 31.12.2011 Bjarte Hjelmeland

01.01.2012 - d.d.                                      Agnete Gullestad Haaland

Den Nationale Scene
Tlf. 55 54 97 00
E-post: dns@dns.no

Telefon billettbestilling: 55 60 70 80

Webredaktør: Ole Friele jr.
Web-løsning: Reaktor Kyber AS

Våre sponsorer: